Al decennialang is autoleasing een groot begrip in de gehele Nederland. Voor veel bedrijven biedt het leasen van een auto veel voordelen. Andere bedrijven kiezen er nog steeds voor om de auto’s zelf te kopen. De ervaring leert echter dat een wagenpark bestaande uit leaseauto’s veel beter te budgetteren is. Daarnaast hoeft er minder tijd aan besteed te worden. In dit artikel gaan we je uitleggen wat Operational lease, en de verschillen tussen deze vorm andere leasevormen zijn.

Operational Lease – Twee leasevormen

In de automotive leasewereld zijn er twee grote vormen van leasing te onderscheiden:

Het verschil tussen deze twee vormen zit in de vraag: wie draagt het restwaarde risico? Het restwaarderisico is afhankelijk van de vorm van leasing. Bij de operational lease ligt het restwaarde risico bij de leasemaatschappij. De leasemaatschappij heeft de auto namelijk op haar balans staan. Dit is de zogeheten on balance financiering. Dit houdt in dat de leasemaatschappij de auto afschrijft. Mocht de restwaarde verkeerd bepaald zijn, kan de leasemaatschappij hier flink verlies op lijden. Dit geldt vice versa echter ook; een restwaarde die veel gunstiger uitvalt, is een groot voordeel voor de leasemaatschappij.

Bij de financiële lease ligt het restwaarderisico bij de klant. Bij deze vorm van leasing stelt de klant namelijk zelf de financiering voor de auto beschikbaar. Het is mogelijk dat de klant de auto zelf betaald, maar vervolgens toch een leasecontract afsluit bij een leasemaatschappij. Dit kan onder andere toepassing hebben op de leasecomponenten:

  • Vervangend vervoer
  • Reparatie
  • Onderhoud
  • Banden
  • Hulpverlening

Bij een dergelijke vorm is vastgesteld dat het juridisch eigendom van de auto, na betaling van het laatste leasetermijn, overgaat naar de klant. Als de restwaarde goed bepaald is, kan de klant hier een voordeel mee verkrijgen. Als de restwaarde verkeerd bepaald is, kan de klant hier echter ook veel geld op verliezen.

De vorm van leasing is afhankelijk van de wensen van de klant. De grote leasemaatschappijen werken hedendaags nagenoeg alleen nog maar met operationele leasing. Bij deze vorm betaalt de klant ‘gewoon’ de leasetarieven en ligt het restwaarderisico bij de leasemaatschappij. Dit betekent ook dat het juridisch eigendom de gehele looptijd bij de leasemaatschappij ligt. Als de klant de auto aan het einde van de looptijd inlevert, kan de leasemaatschappij zelf bepalen wat ze met deze auto gaan doen. Steeds meer leasemaatschappijen hanteren daar meerdere kanalen voor. Export, verkopen aan handelaren en verkopen in eigen occasionscentrum zijn de meest voorkomende verkoopkanalen.

Gesloten en open calculatie

Binnen de operationele leasing is ook nog onderscheid te maken tussen open en gesloten calculatie. Hedendaags gebruiken eigenlijk alle grote leasemaatschappij de gesloten calculatie. Bij een gesloten calculatie weet een klant exact waar hij/zij aan toe is. Hieronder beschrijven we in het kort het verschil tussen open en gesloten calculatie.

Bij gesloten calculatie wordt geen inzicht verschaft in de opbouw van het leasetarief. Elk leasetarief bestaat uit leasecomponenten, waarbij afschrijving en het brandstofvoorschot de twee belangrijkste componenten zijn. Deze componenten worden vooraf aan de looptijd bepaald en worden niet meer aangepast. De enige aanpassingen die doorgevoerd kunnen worden, hebben betrekking op wetgevingen. Als de overheid bepaald om bijvoorbeeld de motorrijtuigen belasting te verhogen, kan dat leasecomponent in het leasetarief ook aangepast worden.

Met een gesloten calculatie weet een klant exact waar hij/zij aan toe is. Het grote voordeel hiervan is dat een leasecontract relatief goed budgetteerbaar is. Hierdoor komt de klanten niet voor grote verrassingen te staan en is er een beter inzicht in de kosten voor het totale wagenpark.

Bij open calculatie wordt wél inzicht verschaft in enkele componenten binnen het leasetarief. Aan het einde van een leasecontract wordt dan een verrekening gemaakt op enkele componenten van het leasetarief. Dit heeft betrekking op de volgende componenten:

  • Restwaarde
  • Onderhoudskosten
  • Vervangend vervoer

Vooraf aan een leasecontract worden bij bovenstaande leasecomponenten een bepaalde inschatting gemaakt. Aan het einde van het leasecontract wordt gekeken naar de inschatting en de daadwerkelijke kosten. Dit verschil wordt vervolgens verrekend met de klant.

Een open calculatie heeft veel meer administratieve werkzaamheden nodig. Dit is één van de redenen waarom de meeste bedrijven/leasemaatschappijen kiezen voor gesloten calculatie.

De open calculatie wordt überhaupt bijna nooit gehanteerd bij kleine wagenparken. Alleen bij grote wagenparken kan een open calculatie nuttig zijn. In dat geval wordt het verschil in bovenstaande leasecomponenten niet per auto verrekend. Alle expirerende auto’s worden bij elkaar genomen en met elkaar verrekend. Dat scheelt weer extra betaalstromen en ook administratieve werkzaamheden.

Hedendaags maken eigenlijk alle leasemaatschappijen gebruik van de gesloten calculatie. Bij de gesloten calculatie weet een bedrijf veel beter wat de kosten voor het totale wagenpark gaan worden. Daar kan de klant rekening mee houden in de targets en dergelijke. Voor een leasemaatschappij is een gesloten calculatie ook praktischer. Het kost, administratief gezien, minder tijd. Daarnaast weet een leasemaatschappij bij een gesloten calculatie exact hoeveel geld er maandelijks binnenkomt voor een bepaalde auto/voor het hele wagenpark van een klant.

Full operational lease

Een relatief nieuwe vorm van operationele lease is de ‘full operational lease’. Deze dienst is al een stukje ouder, maar sinds de laatste jaren wordt deze benaming steeds vaker toegepast.

Bij full operational lease heeft een klant bijna geen omkijken meer naar het wagenpark. De leasemaatschappij neemt alle administratieve handelingen op zich. Daarnaast loopt de leasemaatschappij ook het restwaarderisico, waardoor de klant weinig risico’s heeft.

In sommige gevallen is bij full operational lease ook de leasemaatschappij het eerste aanspreekpunt voor de berijders van de klant. Dit betekent dat een berijder van een leaseauto rechtstreeks contact opneemt met de leasemaatschappij voor vragen/opmerkingen. Dit betekent dat de klant daar geen functie meer voor hoeft te hebben. Dit scheelt uiteindelijk aan personeelskosten voor de klant. Dit heeft tevens als voordeel dat de berijders door vakmensen te woord wordt gestaan.

Ook adviesrapporten zijn bij full operational lease aan de orde. De leasemaatschappij brengt allerlei adviezen uit aan de klant. Deze adviezen hebben vaak betrekking op het beperken van de kosten voor de klant. In de afgelopen jaren gaan ook steeds meer adviesrapporten over het terugdringen van de CO2 uitstoot van een wagenpark. Deze adviesrapporten worden door specialisten binnen de leasemaatschappijen opgesteld.