De kosten van een wagenpark zijn voor een bedrijf vaak lastig te budgetteren. Het is voor niemand te voorspellen hoeveel onderhoud een auto nodig heeft tijdens een looptijd van 5 jaar. Daarnaast zijn de brandstofkosten ook erg variabel. Dit is onder andere afhankelijk van het rijgedrag van de berijder, de brandstofprijzen en de weersomstandigheden.

Het budgetteren van de (jaarlijkse) kosten voor een wagenpark is daardoor onmogelijk. Een goed alternatief hiervoor is het inschakelen van een leasemaatschappij. Een leasemaatschappij heeft vooruitstrevende inzichten in de kosten van een geheel wagenpark. Daarnaast nemen de leasemaatschappijen veel werk uit handen en kan een leasemaatschappij met de juiste adviezen komen. Deze adviezen kunnen gaan over het terugdringen van de kosten voor het wagenpark. De adviezen kunnen echter ook gaan over het terugdringen van de CO2 uitstoot van een wagenpark. Hiermee kan een bedrijf laten zien dat ze nadrukkelijk met het milieu bezig is. In bepaalde branches kan een bedrijf daar een goede indruk mee achter laten.

Voordelen leasing

Veel bedrijven hebben in Nederland al besloten om gebruik te maken van de diensten van een leasemaatschappij. Dit biedt simpelweg veel voordelen voor een bedrijf:

 • Kosten beter budgetteerbaar; de risico’s liggen bij de leasemaatschappij. Het bedrijf hoeft alleen maar de maandelijkse leasetarieven te betalen. Hierdoor weet men vooraf nagenoeg exact hoeveel het wagenpark gaat kosten.
 • Minder administratieve werkzaamheden; de leasemaatschappij neemt veel administratieve werkzaamheden op zich. Hierdoor hoeft een bedrijf niet meer een wagenparkbeheerderfunctie te hebben. Dit scheelt uiteindelijk ook in de personeelskosten.
 • Gemak; het leasen van auto’s biedt ook veel voordelen met betrekking tot het gemak. Een bedrijf heeft geen omkijken meer naar het wagenpark en kan zich richten op haar/zijn eigen core business. Daar is het bedrijf goed in en daar moet derhalve ook alle tijd in gestopt kunnen worden. Dit is goed mogelijk als het gehele wagenpark uitbesteed wordt aan een leasemaatschappij

Onder meer dankzij bovenstaande voordelen kiezen veel bedrijven voor het leasen van hun auto’s. Bedrijven hebben echter ook de mogelijkheid om de auto’s in eigen beheer te hebben. Hieronder bespreken we de mogelijkheden die een bedrijf allemaal heeft.

Vergelijking: zakelijk leasen vs. Eigen beheer

Het zakelijk leasen hebben we hierboven uitgebreid toegelicht. Zakelijk leasen beidt voor een bedrijf gigantisch veel voordelen. Voornamelijk het beter kunnen budgetteren van de kosten en het daaruit voortvloeiende gemak is voor veel bedrijven ideaal.

Bedrijven met een groot wagenpark kiezen in nagenoeg alle gevallen voor het leasen van een wagenpark. Stel dat een bedrijf 500 auto’s heeft. Deze 500 auto’s hebben een gemiddelde waarde van €35.000. Het maandelijkse gemiddelde leasetarief van deze auto’s is €750,00 exclusief brandstof. Het bedrijf kan er voor kiezen om deze auto’s zakelijk te leasen of de auto’s in eigen beheer te nemen.

Hieronder hebben we een berekening gemaakt wat een dergelijk wagenpark per maand voor een dergelijk groot bedrijf kost:

Leasen: 500 maal €750,00 = €375,000 + het werkelijke brandstofverbruik.

Een bedrijf hoeft simpelweg het leasetarief per maand te betalen voor alle auto’s. De risico’s met betrekking tot onderhoud, vervangend vervoer, restwaarde risico en hulpverlening liggen bij de leasemaatschappij. Hier heeft de klant helemaal niks mee te maken!

Wagenpark in eigen beheer: 8 maal €35.000 = €280.000 + alle onvoorziene kosten zoals onderhoud, hulpverlening en het inzetten van vervangend vervoer.

Een bedrijf met een wagenpark van 500 auto’s heeft jaarlijks ongeveer 100 auto’s die vervangen moeten worden. De gemiddelde looptijd van een auto is namelijk 60 maanden/5 jaar. Evenredig over een heel jaar genomen zijn dit ongeveer 8 auto’s per maand. Wij hebben in deze berekening rekening gehouden met 8 auto’s maal de gemiddelde aanschafwaarde. Dat zijn de kosten die gemaakt worden voor alleen het aanschaffen van de auto. Daar bovenop komen echter nog alle onvoorziene kosten zoals onderhoud, hulpverlening, het daadwerkelijke brandstofverbruik en het inzetten van vervangend vervoer.

In een dergelijke situatie moet een bedrijf ook nog de verzekering en belastingen regelen, terwijl de verzekering + belastingen bij het zakelijk leasen al opgenomen zijn in het leasetarief.

Bovenstaande berekeningen tonen aan dat het voor een bedrijf veel handiger is om auto’s zakelijk te leasen. Op die manier weet een bedrijf exact hoe hoog de kosten voor het wagenpark uit gaan vallen. Als een bedrijf auto’s in eigen beheer heeft, kunnen er altijd verrassingen om de hoek komen kijken.

Beheer uitbesteden

Sommige bedrijven in Nederland kiezen er ook voor om de auto’s zelf aan te schaffen, maar het beheer uit te besteden aan de leasemaatschappij. Het voordeel hiervan is dat een bedrijf kortingsafspraken kan maken met bepaalde dealers/importeurs. Dit heeft als gevolg dat de aanschafwaarde van de auto’s lager kan komen te liggen.

Het verdere beheer van de auto’s wordt uitbesteed aan de leasemaatschappij. De leasemaatschappij is hier dagelijks mee bezig, waardoor zij de specialisten van zijn. Hierbij heeft het bedrijf de bevestiging dat het wagenpark in goede handen is.

Bij een dergelijke constructie worden in een leasetarief enkele componenten uit het leasetarief gehaald. Een leasemaatschappij heeft hierbij namelijk niks te maken met het restwaarderisico. Dat ligt volledig bij de klant, waardoor het component afschrijving in het leasetarief wegvalt.

Door de expertise van de leasemaatschappij kan de leasemaatschappij het bedrijf alsnog van de juiste adviezen voorzien. Dit advies kan gaan over het beperken van de kosten, maar kan ook betrekking hebben op de CO2 uitstoot van het wagenpark of omtrent de autoregeling van de klant. In een autoregeling staan alle voorwaarden/regels beschreven. Onder andere de volgende vragen worden daarin beantwoord:

 • Wie heeft er binnen bedrijf X recht op een leaseauto?
 • Welke normleasebedragen worden gehanteerd?
 • Wordt er een (vaste) eigen bijdrage in rekening gebracht bij privé gebruik?
 • Wat zijn de voorwaarden bij het rijden van een leaseauto?
 • Wie verzorgt het onderhoud van een leaseauto?
 • Wie is verantwoordelijk voor de leaseauto?
 • Wat zijn de voorwaarden bij het privé gebruik maken van de leaseauto?

Kort samengevat heeft een bedrijf de keuze uit drie mogelijkheden:

 • Zakelijk leasen;
 • Het hele wagenpark in eigen beheer;
 • De wagens zelf aanschaffen, maar het beheer uitbesteden aan de leasemaatschappij.